Odbornost na základě zkušeností

Konzultační služby pro IT – projektově orientovaná činnost umožňující nezávislé profesionální posouzení efektivity využívaných technologií. Pro realizaci vytýčeného cíle je nutné vybrat dodavatele. Než je dodavatel vybrán – tým už nějaký čas pracuje na projektu. Avšak během práce na projektu se občas vyskytují problémy, které dosažení vytýčeného cíle znemožňují. Poté je znovu nutné hledat dodavatele, seznamovat jej s projektem, vybírat správnou technologii, atd.

Poradenství zahrnuje konzultace na nejvyšší úrovni, rychlou analýzu a odpověď od kompetentního odborníka. Optimální variantou je zajistit poradenství ještě před zahájením realizace projektu – v tomto případě naší inženýři určí správný směr, a tím zabrání plýtvání časem, prostředky a ušetří nervy.

01 . cíle

Určení správného směru rozvoje IT projektu (poradenství)

a.

Tvorba TZ

Příprava a vyhotovení podrobného technického zadání pro produkt.

b.

Konzultace nápadů

Crash testy stávajícího řešení, kontrola autenticity a funkčnosti.

c.

Výběr technologií

Výběr technologické platformy pro realizaci konkrétního nápadu nebo projektu.

d.

Posouzení termínu a nákladů projektu

Hrubý odhad termínů, zdrojů a nákladů na realizaci a podporu projektu.

e.

Kontrola obdržených nabídek

Kontrola projektových nabídek jiných dodavatelů z hlediska výše nákladů, termínů, výběru technologií a relevance z hlediska požadavků.

02 . proces

Hlavní fáze poradenství

a .

Výchozí přezkoumání poptávky a analýza

Zpracování výchozí analýzy projektu a rychlé odpovědi, která je pro zákazníky společnosti bezplatná. Výsledek se odešle v písemné formě dopisem.

b .

Sestavení pracovní skupiny

Vyžaduje-li projekt bližší zapojení, vyčleníme samostatnou pracovní skupinu, která se bude zabývat tímto konkrétním projektem.

c .

Konzultace s objednavatelem

V této fázi vyhotovíme prvotní dokumentaci zadání, definujeme termíny a fáze projektu.

d .

Detailní analýza projektu

Po odsouhlasení dokumentace probíhá detailní analýza – náš tým se ponoří do projektu, shromažďuje nezbytné informace a provádí posouzení.

e .

Vyhotovení zprávy

Na výstupu této fáze zákazník obdrží podrobný dokument, který popisuje jednotlivé kroky a aspekty rozvoje jeho IT projektu.

03 . zákazníci

Kdo jsou zákazníci našeho IT poradenství?

a .

Zákazníci mimo obor IT

b .

Zákazníci z IT oboru, kteří však nejsou technickými specialisty

c .

Jakákoliv firma, která se potýká s problémem nedostatečných zkušeností a znalostí

04 . cena

Cena poradenských služeb závisí na požadavcích

Stálým klientům poskytujeme bezplatné základní poradenství. Abyste si učinili představu o cenách, uvádíme náš ceník: analýza nabídek - 500$, konzultace nápadu - 500$, zpracování podrobného TZ - od 1500$.

Avšak každý případ je unikátní a posuzuje se individuálně.
05 . kontakt

Chcete se stát naším zákazníkem?

Pokud máte zájem spolupracovat s naší společnosti, pošlete žádost na: hire.me@acropolium.com nebo vyplňte následující dotazník.

Vaše jméno příjmení
Adresa elektronické pošty
Popis Vašeho projektu
Nahrát soubory

93/3 Karla IV.
České Budějovice
37001, Czech Republic
+420 388 880 038