Od nápadu k aplikaci

Zpracování složitého projektu od nuly je náročný úkol vyžadující profilové zkušenosti a široký záběr. Pouze tým odborníků je schopen realizovat složité a nestandardní systémy. Naši inženýři mají mnohaleté zkušenosti se zpracováním komplexních řešení, které jim umožňují úspěšně realizovat celý projekt od návrhu až po finální produkt.

01 . cíle

Kompletní výrobní cyklus – od prvního nápadu ke konečnému produktu (projekt na klíč)

a.

Přizpůsobitelné webové řešení

Tvorba webových stránek a vývoj složitých systémů. Tvoříme webová rozhraní pracující v jakémkoliv prohlížeči na jakémkoliv HW – počítači, tabletu, chytrém telefonu. Taková řešení vyžadují pečlivou analýzu, hledání správných řešení, a spolehlivý tým inženýrů - profesionálů.

b.

Webové projekty s vysokou zátěží a big data

Vývoj systémů s velkým množstvím přístupů, náročnými funkcemi, vysokou zátěží souborového systému a úložišť, databází. Vytváříme sociální sítě, a různé systémy s vysokou zátěží. Pracujeme s databázemi s velkými objemy dat a metodami jejich zpracování, včetně transakčního zpracování, logování, nákupy, GPS.

c.

Intranet

Vývoj korporátních sítí, vnitřních portálů společností, jakýchkoliv firemních řešení. Ne vždy mohou být takové cíle řešeny šablonovitě, proto máme ve firmě profilový tým, vyvíjíme pouze to, co nejlépe řeší cíle, které nám byly zadány.

d.

Hry pro mobilní zařízení a herní konzole

Vývoj indie-her – arkády, puzzle a mini-hry střední složitosti pro chytré telefony a herní konzole. Jasný příklad našeho plného nasazení během projektu – každá hra začíná z myšlenky.

e.

Vývoj mobilních aplikací

Vývoj mobilních aplikací na bázi HTML, phonegap/cordova, hybrid appcelerator (titanium)/xamarin/react-native, native java/objective C. Aplikace pro iOS, Android, Windows Phone. Vývoj aplikací s rozšířenou realitou.

f.

Design, grafický design, identita, web-design

Inteligentní design, včetně corporate identity, prostorového uspořádání webových stránek a tiskovin. Naši UI / UX specialisté se připojí k projektu ve fázi psaní TZ. To zaručuje komfortní a uživatelsky přívětivý produkt.

02 . proces

Hlavní fáze vývoje integrovaného produktu

a .

Odsouhlasení a finalizace prvotního nápadu

Zákazník popíše nápad/úkol/problém slovy, které jsou pro něj vhodné. Nepožadujeme vyplnění standardizovaného dokumentu, nemáme problém vynaložit 30-60 minut na to, abychom si zákazníka poslechli a nabídli rychlé tipy, předložili varianty zpracování nebo řešení, své nápady na vylepšení zákazníkovy myšlenky.

b .

Diskuze o procesu zpracování, technologiích, termínech a nákladech

V počáteční fázi můžeme sestavit přibližný plán zpracování, termíny a cenu. Pokud zpracujeme podrobný technický popis pro vývoj, významně se snižuje procento chybovosti, čímž se zabrání možným nedorozuměním v procesu tvorby produktu.

c .

Volba nástrojů a technologií

Na základě vlastních zkušeností zvolíme technologickou platformu vhodnou pro daný projekt. Jsme přesvědčeni, že technologie je nástrojem a nástroj by měl být vhodný pro projekt. Zvolená technologie má velmi často velký vliv na konečnou cenu vývoje a budoucí podporu projektu.

d .

Vyhotovení plánu a načasování vývoje, výběr členů týmu

Jakmile máme technický popis projektu a zvolenou technologickou platformu, můžeme s minimem chyb (do 10-15 %) zpracovat plán vývoje, určit datum vydání a předběžně stanovit okruh specialistů, kteří budou v tomto procesu potřeba. Nejprve stanovíme čím a jak mohou do projektu přispět naši dlouhodobí a prověření spolupracovníci.

e .

Zapojení dalších profilových specialistů do projektu

Pokud nemá naše společnost volnou kapacitu vlastních specialistů, nebo tito nemají příslušné odborné znalosti, navrhneme spolupráci s partnery. Práce je pro zákazníka transparentní a nekomplikuje komunikaci, protože přebíráme odpovědnost za konečný výsledek.

f .

Kompletní testování produktu

Testování finálního produktu je prováděno v každé fázi vývoje (jednou za 1-3 týdny). Zahrnuje vnější test funkcí, kontrolu funkčnosti produktu při zatížení a profilování základních modulů (kontrola „pod mikroskopem“).

g .

Finální dokumentace produktu

Během každého vývojového cyklu produktu má zákazník plný přístup ke zdrojovému kódu, včetně návodu na instalaci produktu pro ostatní vývojáře. Zákazník může kdykoliv poskytnout kód ke kontrole třetí osobě. V případě potřeby (na vyžádání) poskytneme kompletní dokumentaci plánu vývoje a jednotlivých funkcí a návod k obsluze.

03 . zákazníci

Kdo jsou naši zákazníci v oblasti komplexního vývoje?

a .

Zákazníci s nápadem, ale bez technických znalostí, kteří potřebují pomoc profesionálů

b .

Zákazníci, kteří hledají přizpůsobitelná řešení, která nejsou na trhu k dispozici

c .

Zákazníci, kteří chtějí svěřit tvorbu a řízení svého projektu zkušenému partnerovi

04 . cena

Poskytujeme úplné informace o ceně

Rozsah rozpočtu závisí na několika parametrech. Za prvé: Na volbě technologické platformy vývoje projektu. Za druhé: Na skutečnosti, že různé technologie vyžadují různé náklady. Je možný jak výběr jednoduchých hotových řešení s omezenou funkcionalitou, tak i bez omezení (tato varianta může projekt prodražit).

Další parametr – kompromis mezi přáním a reálnými potřebami koncového zákazníka. Na cenu má také vliv složení týmu, standard, termíny a technologická platforma.

Cena je stanovena na základě diskuze nad všemi těmito parametry.
05 . kontakt

Chcete se stát naším zákazníkem?

Pokud máte zájem spolupracovat s naší společnosti, pošlete žádost na: hire.me@acropolium.com nebo vyplňte následující dotazník.

Vaše jméno příjmení
Adresa elektronické pošty
Popis Vašeho projektu
Nahrát soubory

93/3 Karla IV.
České Budějovice
37001, Czech Republic
+420 388 880 038