Zkušenosti se neztratí

Nikdo nezná všechny technologie na světě, ale pro nás je důležité pochopení podstaty procesů a umění myslet.
01. historie

O všem popořadě

a.

Počátky

Rok 2003. Boom internetových společností. Ani státy na území bývalého SSSR nebyly výjimkou. Některé společnosti zajímal trh informačních technologií a chtěly vybudovat své podnikání v této nové oblasti, jiné, tradiční společnosti, měly pocit, že technologie oddělí vůdce od těch, co následují. I my jsme si to jasně uvědomovali a nechtěli jsme si nechat tento `nový svět` uniknout.

V té době pracovalo mnoho odborníků v oblasti informačních technologií samostatně. Týmová práce byla novinkou. Zvolili jsme cestu, která byla trnitá a vyžadovala prostudování každé nové technologie od začátku až do konce. Odmítli jsme jednoduše přebírat a adaptovat západní řešení. Místo toho jsme pro své zákazníky vyvíjeli vlastní produkty.

V éře bouřlivého rozvoje .com (dot com)se na post-sovětském území spojil nevelký týmvývojářů na volné noze. V té zde bylo obvyklé pracovat samostatně doma – my jsme zvolili týmovoupráci.

Již tehdy naši programátoři vytvářeli velké množství webových stránek, a po dvou letech práce vyvinuli třetí verzi vlastního CMS systému, který umožnil vytvářet jednoduché stránky za několik dní.

Zkušenosti ukázaly, že tvorba flexibilního produktu je zajímavější a důležitější, než pouze klonovat webové stránky. Proto Jurij Savenko (aka Yoshi) společně se mnou v roce 2005 založil společnost vyvíjející vlastní webová řešení. Ještě jsme neměli jméno, ale měli jsme cíl – uplatnit své zkušenosti (přibližně sedm let v oblasti vývoje integrovaných a inovativních řešení).

b.

Získávání zkušeností

Bylo těžké konkurovat znalostmi a technologiemi zahraničním kolegům, protože absence aktuálních informací o nejnovějším vývoji nás nutila vymýšlet mnohá řešení samostatně. Například technologie AJAX, bez které se dnes neobejde žádný webový projekt, se jako standard objevila až v roce 2005. V našem systému CMS jsme vytvořili analogii pomocí iframe již v roce 2004.

Samozřejmě, že jsme museli opakovaně vymýšlet kolo, které již dávno existovalo v USA. Například moduly objektů pro rychlé stahování dat z databází do objektů. V současné době je dobře znám vzor ORM, bez něhož pracuje jen velmi malé množství složitých systémů.

Tato zkušenost však nebyla zbytečná. Naučili jsme se vidět velmi podrobně vnitřní strukturu různých webových projektů, provádět dodávky «na klíč», optimalizovat a zdokonalovat produkt. Kromě toho jsme dospěli i k závěru, že důležitý je pouze kvalitní výsledek.

Pochopit základy a funkce technologií je jeden z hlavních principů našeho týmu. Tak to bylo v roce 2005 a tak to nezměněno zůstalo dodnes. To chápe každý člen našeho týmu – programování je jako mechanika – je potřeba pochopit princip známého prvku, aby bylo možné pochopit princip práce jiných podobných prvků, které z něj vychází.

V průběhu doby v oblasti programování vzniklo mnoho přístupů pro optimalizaci vývojových procesů, jakož i metod navyšování termínů a ceny konečného produktu. Proces začal obrůstat různými postupy, například Scrum/Canban/Agile, a metodami zpracování jako je párové programování atd. Avšak zákazník se ne vždy zajímá o „vnitřní“ procesy. Na prvním místě je pro něj produkt a jeho kvalita. V naší práci s klienty ukazujeme maximální množství variant řešení jeho problému a to, jak to můžeme udělat v co nejkratší době.

c.

Výsledek

V roce 2007 vznikl název Acropolium – symbol věrnosti starým tradicím a staletí staré architektuře Akropole.

Věříme, že za dobu existence naší společnosti jsme z našich zaměstnanců vyškolili mnoho vynikajících specialistů, kteří mnohokrát prokázali svou vysokou úroveň. Jsem hrdý na to, že jsme dokázali udržet vynikající pracovní vztahy s mnohými bývalými spolupracovníky.

— Děkuji. S úctou, Oleksii Glib

02 . Chronologie

Klíčové události

2003

Společnost sestávající ze 4 pracovníků nabízí služby vývoje malých a středních webových stránek, pracuje na vývoji nebo podpoře desktopových aplikací

2005

Tým společnosti začíná připravovat komplexní projekty s vysokou zátěží. Zejména sociální sít pro freelancery, portál pro soutěže v počítačových hrách, systém pro agregaci zpráv z různých zdrojů s umělou inteligencí, systém řízení výstav a veletrhů, konferencí a akcí

2007

Vznikl název Acropolium. Společnost začíná nabízet poskytování outsourcingových služeb a nábor personálu

2009

Acropolium začíná volné prostředky investovat do vlastních projektů a rozvíjet své zaměstnance v různých technologiích. Vytváří týmy a hromadí zkušenosti

2012

Acropolium provádí audit stávajících systémů. Společnost poskytuje služby supervizora vývojového procesu – pokud jedna společnost vyvíjí produkt, jiná s vynikajícími zkušenostmi ve vývoji se radí s první tak, jak co nejlépe udělat konkrétní části projektu

2013

Acropolium začíná poskytovat bezplatné poradenství svým zákazníkům v otázkách výběru technologií a řešení pro nové cíle, a to na základě svých zkušeností a technologických možností na trhu

2015

Nabízíme IT poradenství jako službu pro investory, startupy, potravinářské společnosti